Rotační laser GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Rotační laser GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Pro jednoduchou a rychlou práci – ideální pro všechny nivelační práce ve venkovním prostoru.

18.11.2019 11:05

Rotační laser GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Tento systém přesvědčujeLaser GRL 500 H/HV + LR 50 Professional je první kompletní řešení tvořené rotačním laserem, dálkovým ovládáním a přijímačem v jednom systému: Přijímač LR 50 Professional je současně dálkovým ovládáním a je integrován v rotačním laseru. Rotační laser GRL 500 H/HV je ovládán výhradně pomocí přijímače LR 50 Professional. Proto je nyní práce s ním nejen mnohem jednodušší, ale také rychlejší. Kromě toho se současným nabíjením obou přístrojů šetří čas již v pří­pravné fázi.

Vybavený pro jednoduchou, rychlou a přesnou nivelaciInovativní funkce jako ochrana proti krádeži, současné nabíjení a připomenutí kalibrace vám skvěle usnadňují práci.

Ochrana proti krádeži Snímače rozeznávají, kdy se rotační laserem pohybuje bez pomoci LR 50 Professional, a na obou přístro-jích spouštějí akustický a optický poplach proti krádeži. Protože je rotační laser řízen pouze pomocí dál-kového ovládání, postrádá krádež smysl.

Současné nabíjení Lithium-iontové baterie přístrojů se v průběhu krátké doby nabíjejí společně. Po jedné hodině nabíjení dosáhnou již 60 % své kapacity, za pouhé tři hodiny 100 %. Již 20 minut nabíjení stačí k tomu, aby bylo možné se systémem pracovat čtyři hodiny.

Připomenutí kalibrace I ve vypnutém stavu je přístroj stře-žen – pokud došlo k pádu přístroje, nebo delšímu vynechání kalibrace, nebo byl přístroj skladován mimo rozsah skladovací teplotu, při opětov-ném spuštění přístroj automaticky upozorní na potřebu kalibrace. Kalib-race může být poté provedena snadno a rychle

Funkce sklonu

Zadávejte přímo a přesně hodnoty sklonu v krocích 0,1% pomocí klávesnice LR 50 Professional: Zvolený úhel sklonu se zobrazí na displeji.

Centre Line

Pro polohování laserového paprsku ve středu přijímače pouze umístěte přijímač na poža-dovanou referenční značku a stiskněte tlačítkoCentre Line: Laserový paprsek se automaticky zaměří do středu přijímače a zjištěná hodnota sklonu se zobrazí v procentech.

Line Control

Pomocí tlačítek se šip-kami lze ve vertikálním režimu podle potřeby nastavit svislou linii.

Relativní zobrazení výšky

Udává vzdálenost (podle potřeby v mm nebo palcích) mezi laserovým paprskem zachyce-ným na povrchupřijímače a stře-dem paprsku.

Systém Anti-Drift

Systém Anti-Drift umožňuje automa-tické vypnutí laseru při poruchách, jako např. vibracích nebo silném větru. Přitom se na LR 50 Professional spustí poplach.

Klidový stav

Klidový stav se aktivuje pro úsporu energie: Není-li po dobu 30 minut stisknuto žádné tlačítko nebo není na povrchu přijímače registrován žádný laser, uloží přístroj všechna nastavení a přejde automaticky do klidového stavu. Ochrana proti krádeži a systém Anti-Drift přitom zůstávají funkční

Akční produkty
BOSCH GAL 1880 CV
Akce
Sleva
Nabíječka GAL 1880 CV
1 894 Kč
3 677 Kč
2ks Ihned k odběru
BOSCH Vrták do kladiv SDS plus-5 PROFESSIONAL 1618596164
Akce
Doprava zdarma od 1 000 Kč
Vrták do kladiv SDS plus-5
1 808 Kč
3ks Ihned k odběru